userad91
Boks reklamowy

Zdrowie; Szansa dla osób zagrożonych amputacją kończyn. Prezentacja innowacyjnych technologii udrażniania tętnic udowych w Chrzanowie

20.06 . 2017 roku w Chrzanowie odbędzie się pokaz innowacyjnego zabiegu kardiologicznego z użyciem polskiej technologi. Według lekarzy to wielka szansa dla pacjentów zagrożonych amptacjami. spowodowanymi chorobą wieńcową .  Zabieg zostanie wykonany po raz pierwszy w Polsce. 

 

Nową metodę po raz pierwszy zaprezentowano podczas europejskiego kongresu EuroPCR w Paryżu przez młodych polskich naukowców i kardiologów. Ma ona szansę być wprowadzona do stałej praktyki klinicznej w Polsce i w Europie. Ten innowacyjny zabieg kardiologiczny z użyciem polskiej technologii będzie wykonany po raz pierwszy w Polsce 20.06.17 w Chrzanowie.

 

 Według statystyk euroejskich kończyny z powodu zwężenia tętnic udowych traci 400 do 500 na 1 mln chorych w Polsce od 4800 do 20 000 osób.rocznie. 

 

Innowacyjna technologia jaka zostanie zaprezentowana w Chrzanowie według materiałow prasowych przesłanych do naszej redakcji -" jest bardzo obiecująca dla leczenia choroby wieńcowej i udowej. Jej wdrożenie pozwoli zniwelować konsekwencje nieskutecznych angioplastyk takie jak: amputacja nogi, konieczność wykonywania ponownych zabiegów czy wykluczenie społeczne z powodu niezdolności do pracy. Dzięki nowym odkryciom pacjenci zyskają trwalszy efekt pierwszego zabiegu, nie będą narażeni na ponowną hospitalizację, co było dotychczas często spotykane. Zyskają również większe bezpieczeństwo życia i lepszą jego jakość. Lekarze będą mieć do dyspozycji skuteczniejsze zabiegi, co doprowadzi do mniejszej liczby powtórnych zabiegów u danego pacjenta. Przełoży się to na szybszy powrót do zdrowia, a w konsekwencji, na lepszą sytuację gospodarczą w kraju. Państwo będzie mogło liczyć na szybszy powrót pacjenta do pracy, uniknie wydatków związanych z ponowną hospitalizacją i świadczeniami ZUS. "

 

Innowacyjna technologia ma szansę stać się polskim reprezentacyjnym towarem

eksportowym już w niedługim czasie. O tym jak szybko będzie ona dostępna dla polskich

 

pacjentów na szeroką skalę zadecydują procesy wdrożeniowe i efektywna droga refundacji.

 

Poniżej zamieszczamy pełny opis metody:

Polska technologia ma szansę podbić świat.

 

Nowe nadzieje dla pacjentów zagrożonych amputacjami spowodowanymi chorobą

 

wieńcową.

 

Z danych raportów konsultantów wojewódzkich wynika, że w Polsce w latach 2015-

 

2016 wykonano średnio 120 tys. angioplastyk wieńcowych rocznie. Występowanie

 

większych amputacji z powodu zwężenia tętnic udowych wynosi w europejskiej

 

populacji 120–500/1 milion osób. W Polsce odpowiednio to 4800 - 20 000 przypadków

 

rocznie.

 

Szansą dla tych chorych jest innowacyjna technologia balonikowania tętnic udowych

 

zaprezentowana podczas europejskiego kongresu EuroPCR w Paryżu przez młodych

 

polskich naukowców i kardiologów. Ma ona szansę być wprowadzona do stałej praktyki

 

klinicznej w Polsce i w Europie. Ten innowacyjny zabieg kardiologiczny z użyciem polskiej

 

technologii będzie wykonany po raz pierwszy w Polsce 20.06.17 w Chrzanowie.

 

EuroPCR to największy i najbardziej prestiżowy kongres kardiologii interwencyjnej na

 

świecie. Podczas wydarzenia na specjalnej sesji Late Breaking Clinical Trial dr hab. Piotr

 

Buszman, przedstawił badania kliniczne dotyczące tej technologii, które zostały uznane za

 

przełomowe.

 

- Cały proces kliniczny i badawczo-rozwojowy został zrobiony w American Heart of

 

Poland. W cewniku po raz pierwszy w historii użyto polimeru biodegradowalnego.

 

Jest to drugiej generacji cewnik powlekany paklitakselem. Do tej pory ta technologia

 

nie była nigdzie stosowana. Dzięki tym właśnie zmianom przekazywanie leku do

 

ściany tętnicy jest bardziej efektywne pozwalając jednocześnie na lepsze gojenie w

 

porównaniu z cewnikami pierwszej generacji. Cewnik balonowy „Pak” firmy Balton

 

został przebadany już na etapie przedklinicznym 3 lata temu w Katowicach. Badano

 

wtedy farmakokinetykę oraz odpowiedź tkankową, te badania już wtedy były bardzo

 

pozytywne - mówi dr hab. Piotr Buszman, zastępca kierownika Centrum Badawczo-

 

Rozwojowego American Heart of Poland.

 

Dokładnie w jubileuszowym roku obchodzenia 40 lat angioplastyki, najczęściej

 

wykonywanego zabiegu na świecie, polskie technologie zostały uznane za międzynarodowy

 

przełom. Udowodniły one bezpieczeństwo, skuteczność i znaczącą przewagę

 

prezentowanych opcji terapeutycznych nad dotychczas stosowanym leczeniem w kardiologii

 

interwencyjnej, jeśli chodzi o ograniczenie restenozy (nawrotu zwężenia) i zmniejszenie

 

ponownej konieczności zabiegów.

 

- Nasze badanie pokazało naprawdę przełomowe wyniki. Restenoza (nawrót

 

zwężenia) był prawie trzykrotnie mniejszy (23 proc.) w porównaniu ze zwykłym

 

cewnikiem (56 proc.), a konieczność ponownej rewaskularyzacji dwukrotnie mniejsza

 

- 21 proc. w porównaniu do. 45 proc. - dodaje dr hab. Buszman.

 

Ta innowacyjna technologia jest bardzo obiecująca dla leczenia choroby wieńcowej i

 

udowej. Jej wdrożenie pozwoli zniwelować konsekwencje nieskutecznych angioplastyk takie

 

jak: amputacja nogi, konieczność wykonywania ponownych zabiegów czy wykluczenie

 

społeczne z powodu niezdolności do pracy. Dzięki nowym odkryciom pacjenci zyskają

 

trwalszy efekt pierwszego zabiegu, nie będą narażeni na ponowną hospitalizację, co było

 

dotychczas często spotykane. Zyskają również większe bezpieczeństwo życia i lepszą jego

 

jakość. Lekarze będą mieć do dyspozycji skuteczniejsze zabiegi, co doprowadzi do

 

mniejszej liczby powtórnych zabiegów u danego pacjenta. Przełoży się to na szybszy powrót

 

do zdrowia, a w konsekwencji, na lepszą sytuację gospodarczą w kraju. Państwo będzie

 

mogło liczyć na szybszy powrót pacjenta do pracy, uniknie wydatków związanych z

 

ponowną hospitalizacją i świadczeniami ZUS.

 

Kardiologia w modelu zaprezentowanym przez AHP doskonale wpisuje się w plan ministra

 

Morawieckiego. Cały proces badawczo-rozwojowy został przeprowadzony w Polsce.

 

- Ten dorobek pozostanie już z nami jako polska własność intelektualna. Ale możemy

 

pochwalić się nie tylko dorobkiem polskich naukowców, ale także i tym, że sam

 

produkt zostanie w Polsce i będzie dostępny dla Polaków - zwraca uwagę dr hab.

 

Buszman.

 

Ta innowacyjna technologia ma szansę stać się polskim reprezentacyjnym towarem

 

eksportowym już w niedługim czasie. O tym jak szybko będzie ona dostępna dla polskich

 

pacjentów na szeroką skalę zadecydują procesy wdrożeniowe i efektywna droga refundacji.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

 

 

Ewelina Myłek

 

ewelina.mylek@ieleven.pl

 

660-519- 565

 

 

Eleven Zett ProductionsZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-06-15 11:32 439 Kardiologia, udrażnianie tętnic udowych, Chrzanów, zabieg, innowacyjna technologia, Małopolska

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67