userad89
Boks reklamowy

Warszawa : Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r.

Do 10 lutego 2018 roku można składać wnioski o przyznanie środków rezerwy subwencji . Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że rusza nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r.

 

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

•             inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

•             utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,

•             remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej można składać do 10 lutego 2018 r.

 

Szczegóły na stronie MIB ( http://mib.gov.pl/2-Rezerwasubwencjiogolnej.htm )

 

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W  2017 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł dofinansowanie uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

  • 14 województw, na kwotę 30,6 mln zł,
  • 111 powiatów, na kwotę 146,2 mln zł,
  • 43 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 136,1 mln zł,
  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwotę 23 mln zł.

Wykaz zadań dofinansowanych w 2017 r. jest dostępny na stronie MIB (http://mib.gov.pl/2-RezerwaSubwencjiOgolnej2017.htm)

 

 

materiały prasowe MIB ,Szymon Huptyś,Rzecznik prasowyZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-11-09 19:47 476 MIB, drogi samorządowe, przetarg, dofinansowanie

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67