userad89
Boks reklamowy

Unijne wsparcie na drogi dojazdowe [+ZDJĘCIA]

SUBREGION PODHALAŃSKI. Ponad 5 milionów złotych na budowę lub modernizację dróg lokalnych, trafi do samorządów w subregionie podhalańskim. W sądeckim Miasteczku Galicyjskim wicemarszałek Stanisław Sorys i Leszek Zegzda z zarządu województwa wręczyli gospodarzom gmin i powiatów umowy gwarantujące wsparcie finansowe przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczystości uczestniczyli również: przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska i radny województwa Stanisław Pasoń.

Wsparcie otrzymały także projekty z subregionu sądeckiego. Łączna kwota dofinansowań w obu regionach opiewa na kwotę niemal 40 mln złotych

– Budowa dróg lokalnych z kwotą dofinansowania ponad 60% wartości projektów to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs okazał się dosyć trudny, o czym świadczy duża liczba odrzuconych wniosków. Na realizację wszystkich drogowych inwestycji w ramach środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do małopolskich gmin i powiatów trafi ponad 79,3 ml zł, co łącznie pozwoli na wsparcie aż 85 projektów - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Z kolei członek zarządu Leszek Zegzda dodaje: - Cieszy duża liczba zadań drogowych realizowanych w subregionach. Samorządy potrafią wykorzystywać środki finansowe. Świadczy o tym perspektywa 2007-2013,w której wykorzystaliśmy 100% alokacji. To wzorcowy przykład. Jestem pewien, że w całości wykorzystamy środki, które są przed nami. Dużej aktywności będzie wymagał budżet województwa na przyszły rok, który w czterdziestu procentach jest proinwestycyjny, co oznacza bardzo wysoki poziom rozwoju – zaznaczył.

Przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska podziękowała gospodarzom gmin i powiatów za aktywne aplikowanie o fundusze dystrybuowane w teren przez samorząd województwa. – Bez determinacji, bez Waszego trudu nie byłoby tylu wspaniałych inwestycji w Małopolsce - mówiła. - Wiele tematów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych połączonych jest z różnymi problemami. Jeżeli jednak jest dobra wola i chęć współpracy, to wszelkie trudności można pokonać dla dobra gminy i regionu. Efekty Waszej pracy będą dobrze służyć mieszkańcom – podkreśliła przewodnicząca.

Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach PROW, które ma na celu lepsze skomunikowanie terenów wiejskich z już istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. O przyznaniu dofinansowania w ramach PROW decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 34 mln zł gminy i powiaty subregionu sądeckiego zrealizują 35 zadań, a prawie 5,2 mln zł pozwoli podhalańskim samorządom na wykonanie 9 przedsięwzięć drogowych. Warto zaznaczyć, że ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce zostanie dofinansowanych 85 projektów na łączną kwotę ponad 79 mln zł. Finansowe wsparcie wyniesie 63,3% poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln na jednego beneficjenta.

Drogi, które zostaną przebudowane w subregionie podhalańskim:

Nazwa wnioskodawcyTytuł operacjiCałkowity koszt operacji [PLN z VAT]Koszty kwalifikowalne operacji [PLN]Wnioskowana kwota pomocy [PLN]powiat
Gmina Czarny Dunajec Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec - przebudowa drogi Bugaj nr K360313 274 270,63 274 270,63 174 518,00 nowotarski
Gmina Nowy Targ Przebudowa drogi gminnej nr K363350 - "Za Stodołami koło Cmentarza" w miejscowości Nowa Biała 661 874,98 630 431,89 401 143,00 nowotarski
Gmina Nowy Targ Przebudowa drogi gminnej nr K363076 "Do Łęgu" w miejscowości Krempachy 1 318 966,33 1 152 902,38 733 591,00 nowotarski
Gmina Raba Wyżna Przebudowa drogi gminnej nr 364195 K Ohladowa w miejscowości Podsarnie w km 0+425 - 0+760 223 518,99 223 518,99 142 225,00 nowotarski
Powiat Nowotarski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna 761 149,19 761 149,19 484 319,00 nowotarski
Powiat Nowotarski Przebudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w km od 1+074,00 do 1+673,00 w miejscowości Skrzypne 625 885,83 625 885,83 398 251,00 nowotarski
Powiat Nowotarski Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 1+210,00 do 2+151,00 w miejscowości Lipnica Mała 931 171,94 931 171,94 592 504,00 nowotarski
Powiat Nowotarski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina -Bystra - Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w miejscowości Zubrzyca Górna 2 387 015,23 2 372 538,97 1 509 646,00 nowotarski
Gmina Budzów Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej "Zimziele" Nr K 440035 w miejscowości Budzów 1 225 563,63 1 195 445,43 760 661,00 suski
    8 409 416,75 8 167 315,25 5 196 858,00  

Agenda UMWM w Nowym Sączu
oprac. md


Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2016-11-18 15:31 542 komunikacja, drogi dojazdowe, dotacja unijna, Podhale, nowotarski, suski

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67