Boks reklamowy

Słowacja: 13 mln euro na drogi polsko-słowackiego pogranicza

W Rajeckich Teplicach na Słowacji komitet monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził dofinansowanie trzech projektów drogowych na łączną kwotę 13 mln euro. Dwa kolejne projekty zostały wpisane na listę rezerwową – ich dofinansowanie będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności w programie.

Pierwszy z dofinansowanych projektów zakłada modernizację połączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego Jaworzynka-Čierne budowanego przez gminę Istebna i obec Čierne, także realizowanego w ramach programu Polska-Słowacja. Realizacja projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspresowej S1 (łączącej Pyrzowice z granicą w Zwardoniu) oraz ze słowacką autostradą D3 (łączącą Žilinę z granicą w Zwardoniu).

Z kolei celem drugiego projektu jest podwyższenie jakości połączenia węzłów II i III kategorii do sieci TEN-T, co przyczyni się do polepszenia transportu w słowacko–polskim regionie przygranicznym. Zostanie to osiągnięte poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w mieście Čadca i powiecie żywieckim. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na przejazd pomiędzy obszarami z obu stron granicy. 

Trzeci projekt, który otrzymał dofinansowanie, zakłada natomiast poprawę komunikacji, bezpieczeństwa komunikacyjnego i mobilności na polsko-słowackim pograniczu – będzie to możliwe dzięki remontowi ponad 25 km dróg i ułatwieniu dostępu do obszaru transgranicznego i połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, a po stronie polskiej z drogą krajową nr 7 (droga krajowa prowadząca z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem).

Realizacja projektów rezerwowych pozwoli na wyremontowanie kolejnych 20 km dróg. Szczegółowe opisy wszystkich projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej programu. Wszystkie złożone projekty zostały bardzo wysoko ocenione, a ich realizacja pozwoli na wyremontowanie ok. 40 km dróg. Zdecydowanie usprawni to połączenia między lokalną i regionalną siecią transportową oraz odcinkami sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwierdzonych projektów zaplanowane zostało na czwarty kwartał 2019 r. 

Warto dodać, że podczas posiedzenia komitetu monitorującego, w którym wziął udział wicemarszałek Stanisław Sorys, zatwierdzono też zmiany w Podręczniku beneficjenta, które ułatwią przygotowywanie dokumentacji potencjalnym wnioskodawcom.

Przypomnijmy, że kolejna tura naborów na projekty w obszarze edukacji oraz transportu multimodalnego zaplanowana została na wiosnę 2018 r.

 Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: Biuro Prasowe UMWM / Departament PR UMWM oprac Urszula Starzyk

2017-10-17 13:46 531 Rajeckie Teplice, Słowacja, Polska, Stanisław Sorys, Małopolska, Chyżne , S7,S1, D3,D1, Interreg Polska-Słowacja

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67