Boks reklamowy

Program "Rodzina 500+" w Nowym Targu - jak skorzystać?

Jak skorzystać z rządowego programu "Rodzina 500+" w Nowym Targu? Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie? Tego wszystkiego dowiesz się w poniższym poradniku.

Kryterium dochodowe programu 500 Plus

- świadczenie wypłacane jest niezależnie od wysokości dochodu na członka rodziny na drugie i każde kolejne dziecko
- istnieje możliwość pozyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku gdy:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną

Dla kogo przeznaczony?

Przysługuje na dziecko rozumiane jako:

 • dziecko własne
 • dziecko małżonka
 • dziecko przysposobione (adoptowane)
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice
 • jeden rodzic
 • opiekunowie prawni
 • faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu jest w Gminie Miasto Nowy Targ realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko.

Gdzie i jak zrealizować?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnie 2016 roku. Można będzie tego dokonać w budynku MOPS-u przy ulicy Kościuszki 8 oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet.

Sczegółowe informacje oraz wzór wniosku -> Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym TarguZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2016-03-12 17:44 832

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67