userad91
Boks reklamowy

Podhale/Kraków: Najwyższy, III-stopień alarmowy

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego postanowił wprowadzić III (najwyższy) stopień  alarmowy. Czas obowiązywania: 2 doby (do 2 lutego 2017 r. do godz. 12.00) - informują służby wojewody.

Większość osób mieszkających na Podhalu uważa, że podobne środki powinny obowiązywać również w tym rejonie. Oryginalny Komunikat WZZK zamieszczamy poniżej:

III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Miasta Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Mając na uwadze aktualną sytuację oraz prognozy (krótkoterminową i 5-dniową) postanowiono podjąć działania określone w obowiązującym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego postanowił wprowadzić III stopień (najwyższy) alarmowy.

Czas obowiązywania: 2 doby (do 2lutego 2017 r. do godz. 12.00)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje sytuację (stacje pomiarowe) i na bieżąco przekazuje dane służące do sformułowania komunikatów. Działania będą realizowane przez wszystkie odpowiedzialne służby. Miasto Kraków niezależnie podejmuje działania w ramach kompetencji samorządu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Zasadnicze zaplanowane działania krótkoterminowe:

 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
 • ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.
 • apel o zaprzestanie palenia w kominkach oraz zaprzestanie stosowania paliw o niskiej jakości,
 • Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej (dla osób z dowodem rejestracyjnym),
 • wzmożone kontrole palenisk domowych przez Straż Miejską Miasta Krakowa,
 • wzmożone kontrole procesów technologicznych mających wpływ na poziom stężenia,
 • zalecenie wzmożenia kontroli jakości spalin (Policja, ITD.)
 • apel do ZDR o rozważenie ograniczenia uciążliwych procesów technologicznych
 • przekazanie powyższych zaleceń dla gmin sąsiadujących z Krakowem

Urszula Starzyk
fot. wodrpress/Nicola Furman 


Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-01-31 14:39 717 smog, Nowy Targ, Kraków, III stopień, alarm smogowy

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67