userad91
Boks reklamowy

Nowy Targ: Wniosek Klubu Radnych PiS o odwołanie starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera w rękach Rady Powiatu

Czy zarząd starostwa ma poczucie, że w jednostce podległej staroście zamknięto trzy najważniejsze osoby ze ścisłego kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg: dyrektora ,jego z-ce i kierownika odpowiedzialnego za przetargi? Na co jeszcze będziemy czekać ? Ile jeszcze muszą zamknąć osób? - pytał radny powiatowy Stanisław Waksmundzki na ostatniej sesji Rady Powiatu. - Pan powinien się oddać do dyspozycji rady, a nie odwoływać się Bóg wie do i od czego. Tak by postąpił człowiek honoru, tak ja bym zrobił - mówił Waksmundzki. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że wniosek o odwołanie Starosty Krzysztofa Fabera złożono zaraz po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa regionu złożonych przez szefów: prokuratora rejonowego Józefa Palenika, Komendanta Powiatowego Policji Roberta Bartosza i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Łaciaka.

W czwartek 22.02.2018 roku Klub Radnych PiS zgłosił wniosek formalny o odwołanie starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera. W uzasadnieniu szef klubu radnych PiS - Julian Stopka powiedział, że główna przyczyną odwołania starosty jest brak nadzoru nad jednostka bezpośrednio podległą staroście tj. PZD , co mogło prowadzić do nieprawidłowości. Stopka zauważył też, że z odpowiedzi jakie otrzymał na interpelację wynika, że w latach 2014-2017 nie zlecono w PZD żadnego audytu, a urzędnicy starosty nie są w stanie nawet w przybliżeniu określić w jakim terminie będą gotowi przesłać wykaz zadań inwestycyjnych PZD, chociaż wszystkie znajdują się w sprawozdaniach z wykonania budżetu.

Starosta odpowiadając na zarzuty stwierdził, że po kolejnych kontrolach w PZD: audytorów i komisji rewizyjnych był wniosek, że nie ma potrzeby i przesłanek dla kolejnych audytów. Spisu zadań inwestycyjnych p.o dyrektora PZD, sekretarz starostwa Bartosz Garbacz nie mógł wykonać, bo był zajęty przygotowywaniem dokumentacji dla ABW. 

- To zamierzone, celowe działanie radnych klubu PiS - kończył swoje wystąpienie starosta Krzysztof Faber. - Tych spraw i tak by nie wykryto w PZD.

Radny Jacek Król, członek komisji rewizyjnej przyznał, ze były kontrole samej komisji w latach 2014, 15 i 16 - wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy, że kierownik działu przetargów PZD jest mężem pani pracującej w wydziale budownictwa starostwa, która odpowiada za wydanie pozwoleń na budowę. Czy to niebyła kolizja interesów? - pytał Król.

Zdaniem starosty w tym wypadku żona (zatrudniona w wydz. bud. w starostwie) aresztowanego Józefa K., który odpowiadał za przetargi w PZD nie podpisywała materiałów związanych z przetargami, więc nie doszło do konfliktu interesów. Podobnie uważa w sprawie Bartosza Garbacza, który jako sekretarz starostwa pełni jednocześnie obowiązki dyrektora PZD. Tu broni się starosta rozpisanym, ale jeszcze nie ogłoszonym konkursem na stanowisko dotąd zajmowane przez aresztowanego dyrektora Roberta W.

- Jaka kontrola by tu nie przyszła, nawet NIK kontrolował PZD to takich rzeczy nie wykryłaby żadna kontrola - mówił starosta Faber. - Dyrektor Waniczek składał sprawozdania, klaskaliśmy mu, dziękowali, a jest jak jest.

- Mandat społeczny zobowiązuje nas by się zastanowić, co robić. Czy będą w PZD dalsze aresztowania, a może przyjdą do starostwa? - mówił Stanisław Waksmundzki powołując się na mądrość polskich przysłów: nie jest grzechem grzech popełnić, ale grzechem jest w nim tkwić.

- Gdzie był ten nadzór ? Waniczek, Szlaga na wszystkich drogach krajowych, wojewódzkich i gminnych mieli czy nie mieli tych nadzorów ? Z mojej wiedzy wynika, że Waniczek był inspektorem nadzoru w Klikuszowej na skrzyżowaniu. Dyrektor siedział tam całymi dniami to w PZD kwitła korupcja - mówił Waksmundzki. - Mnie interesuje fakt, że w czasie godzin pracy zatrudniony w starostwie dyrektor wykonywał inną pracę.

Tu starosta odbijając piłeczkę Waksmundzkiemu zwrócił uwagę, że w sprawie afery korupcyjnej w PZD nie zapadł ani jeden wyrok sądowy, a dyrektor w tym czasie mógł być na urlopie, ale radny Stanisław Waksmundzki nie dał się zbić z tropu - przez pól roku był na urlopie i nikt o tym nie wiedział?

- Proszę państwa my nie mówimy o jakichś tam ludziach, ale ludziach, który zostali aresztowani, usłyszeli siedem korupcyjnych zarzutów i mieli przyjąć korzyści majątkowe szacowane na 700 tys. zł - podkreślał wagę sprawy radny Jacek Król.

- Nigdy żadnych zarzutów do dyrektora PZD nie było - mówił radny Jan Kuczkowicz z koalicji starosty Fabera-dyrekcja realizowała wszystkie prośby. Nie osądzajmy jeszcze. Człowiek po 7 latach został uwolniony od 12 zarzutów - przypominał Kuczkowicz. - Czy Kaczyński wiedział, że Kogut robił takie rzeczy? Gdyby nie miał immunitetu by siedział. Ktoś tutaj chyba oczekuje, żeby ci z ABW zakajdankowali starostę.

W-ce starosta Władysław Tylka, jak zwykle z właściwą sobie swadą zauważył, że - zadaniem opozycji jest przejęcie władzy, dążenie do jej objęcia. Pamiętać jednak należy, że zakres win nie został określony przez sąd i za co starosta ma odpowiadać? Za pogodę?

Przewodniczący Jan Krzak włączając się do dyskusji twierdził, że zarzuty stawiane pod nieobecność osoby są niestosowne. Dyrektor Waniczek ze zrozumiałych względów nie może się teraz bronic - mówił Krzak. - Zrobiono w tym czasie bardzo dużo dróg i ten element jest dobrze zrobiony i nikt nam tego nie zabierze - konkludował Jan Krzak odbierając wniosek formalny PiS, który zgodnie z wyznaczoną datą kolejnej sesji będzie poddany pod dyskusje i głosowanie 22.03.2018.

Galeria:Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2018-02-23 09:08 1080 Stanisław Waksmundzki, Jacek Król, Jan Krzak, Władysław Tylka, Krzysztof Faber, Jan Kuczowicz, nowotarski, Rada powiatu, odwołanie starosty, PZD, Bartosz Garbacz

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67