userad89
Boks reklamowy

Nowy Targ ; Uwaga kierowcy - ślisko i bardzo ślisko . Policja apeluje

Tylko w okresie od 1 stycznia do 7 lutego br. na drogach powiatu nowotarskiego odnotowano już 200 kolizji drogowych oraz 16 wypadków, podczas których zostało rannych 18 osób - alarmuje nowotarska policja.

Z uwagi na taką ilość zdarzeń drogowych policjanci apelują o szczególną ostrożność.

Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przepisów mają również wpływ warunki drogowe. Jazda zimą po zaśnieżonej jezdni przy opadach śniegu i marznącego deszczu jest obciążająca dla kierowcy. Przede wszystkim wymaga zwiększonej koncentracji i skupienia, a to powoduje, że kierowcy szybciej się męczą. Podczas jazdy zawsze należy utrzymywać bezpieczną odległość między pojazdami, zwracać uwagę na pieszych użytkowników dróg zwłaszcza, kiedy na drogach jest ślisko i zalega śnieg.

Konsekwencje dla osób, które doprowadzają do kolizji, określa kodeks wykroczeń:

Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Konsekwencje dla osób, które doprowadzają do wypadku, określa kodeks karny:

Art. 177§1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

§2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu określa art. 87 - kodeksu wykroczeń, natomiast prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego określa art. 178 a - kodeksu karnego.

W czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem.

 

 Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: fot. Dorota Garbacz

2018-02-09 14:02 421 KPP, Nowy Targ , Dorota Garbacz, drogówka , ślisko

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67