Boks reklamowy

Nowy Targ : Filologia Angielska na PPWSZ AD 2017/2018 z tytułem magistra

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wzbogaciła swoją ofertę o
kolejne studia magisterskie. 12 lipca 2017 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów
II stopnia na kierunku filologia angielska. Kształcenie trwa 4 semestry, kandydaci mają do wyboru
specjalność nauczycielską bądź tłumaczeniową.


Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala absolwentowi legitymować się zbliżoną do rodzimej
znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 i znajomością języka niemieckiego lub
języka rosyjskiego na poziomie komunikacyjnym oraz posługiwać się językiem specjalistycznym
niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza.


Absolwenci zdobywają również pogłębioną wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danych obszarów językowych oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w
różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.


Studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska mogą podjąć kandydaci, którzy uzyskali
tytuł zawodowy licencjata na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie języka
angielskiego. Natomiast na kierunek filologia, specjalność filologia angielska - nauczycielska mogą
zostać przyjęci absolwenci z tytułem zawodowym licencjata, którzy w toku studiów pierwszego
stopnia zrealizowali wszystkie efekty kształcenia dla modułów specjalności nauczycielskiej (w ścisłym
odniesieniu do efektów kształcenia opisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela Dz. U. z 2012 r. poz. 131), uzyskując kompetencje do wykonywania
zawodu nauczyciela.


Rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa do
22 lipca 2017 r.
Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ; pokój
nr 223, 223a, 224; telefon:
(18) 26 10 712,
(18) 26 10 702
lub
(18) 26 10
740;
e-mail:
dn@ppwsz.edu.pl
; strona
www.ppwsz.edu.pl
Źródło: PPWSZ

2017-07-18 16:15 1012 PPWSZ, Nowy TARG, filologia angielska

Komentarze

~PerfectSpace

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny