userad89
Boks reklamowy

Nowotarski ; Policja poluje na wagarowiczów

21 marca to kalendarzowy dzień wiosny i związana z nim tradycja organizowania przez dzieci i młodzież szkolną tzw. „Dnia Wagarowicza”. Dlatego w tym dniu policjanci będą prowadzić działania prewencyjne. Funkcjonariusze będą kontrolować miejsca w rejonie szkół, placówek oświatowych oraz miejsca grupowania się dzieci i młodzieży, w szczególności parki, skwery, tereny przywodne, galerie, punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Główny celem tych działań jest zapobieganie przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym dla życia i zdrowia małoletnich. Niestety dla niektórych  „Dzień Wagarowicza” to dzień wolności i  pretekst do postępowania nie zawsze zgodnego z prawem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich to między innymi wagary, picie alkoholu, używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd.

Przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przede wszystkim przestępstwo i wiążąca się z jego popełnieniem odpowiedzialność karna, ale także krzywda wyrządzona młodemu człowiekowi i jego najbliższym. Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastego roku życia również jest zabroniona i grozi mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Zgodnie art. 6  Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

 „1. Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 
2) osobom do lat 18, 
3) na kredyt lub pod zastaw. 
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 

 

Specjalista ds. informacyjno - prasowych

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

mł.asp.Dorota GarbaczZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: fot.pexels/ twenty free

2018-03-21 11:56 428 KPP, Nowy Targ , Dorota Garbacz, dzień wagarowicza

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67