userad89
Boks reklamowy

Nowotarski ; Dziś bój o stołek starosty . W sprawie wniosku klubu Radnych PiS o odwołanie Krzysztofa Fabera prezentujemy stanowisko Klubu Radnych „Wspólnie dla Powiatu”

Na kilka godzin przed głosowaniem nad wnioskiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odwołania nowotarskiego starosty Krzysztofa Fabera atmosfera wydaje się sięgać zenitu.  Do naszej redakcji napłynęło stanowisko  Klubu Radnych „Wspólnie dla Powiatu”( ugrupowanie rządzącej w powiecie kolacji), które zamieszczamy bez komentarzy i w całości . Przypomnijmy, że Klub PiS żądając odwołania Fabera ze stanowiska starosty zarzuca mu brak nadzoru nad podległym mu Powiatowym Zarządem Dróg, gdzie ABW na wniosek prokuratury z Katowic zatrzymało trzy osoby ze ścisłego zarządu firmy: dyrektora Roberta W, z-cę dyrektora  Krzysztofa Sz i kier działu zamówień publicznych Józefa K. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne , w tym barnie łapówek szacowanych na ponad 700 tys zł . Wobec wszystkich zastosowano trzymiesięczne areszty tymczasowe , przedłużone o kolejne trzy miesiące wobec dwóch najwcześniej zatrzymanych w-ce dyrektora i dyrektora PZD


                                 Stanowisko Klubu Radnych „Wspólnie dla Powiatu”

                                                  w sprawie odwołania Starosty

                                                         Panie Przewodniczący   

                                                                  Wysoka Rado Powiatu

Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu po głębokiej analizie wniosku o odwołanie Starosty złożonego przez Klub Radnych PiS stwierdza:

W oparciu o materiał przedstawiony dla Zarządu Powiatu, Starosty przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie nie można stwierdzić, że zarzuty dla kadry zarządzającej Powiatowego Zarządu Dróg  (PZD) są obciążające.  Wyrok nie jest ogłoszony, więc nie można  ocenić, określić  nieprawidłowości działania jednostki.

Na podstawie materiałów przedstawionych Komisji Rewizyjnej wynika, że były przeprowadzone kontrole przez:

- Biuro Kontroli Starostwa

- kontrole UM Województwa Małopolskiego w związku z realizacją projektów z programu regionalnego

- kontrole z Urzędu Wojewódzkiego z realizacji zadań usuwania skutków powodzi oraz programu przebudowy dróg lokalnych zw. „schetynówkami”

- kontrole z realizacji zadań wobec pracowników.

Wynika z nich ze dyrekcja PZD stosowała procedury zgodne z dokumentami obowiązującymi w tej jednostce – Regulaminy Zamówień Publicznych, Zarządzenia Dyrektora. Kierownictwo PZD jak też cała jednostka była rozliczana przez zarząd, radę z realizacji zadań, które były przypisane w uchwałach budżetowych. Dyrektor corocznie składał sprawozdania  z wykonania zadań i inwestycji; zbierając przy tym pochwały całej rady bez względu na barwy klubu radnych.

Kwestia związana z brakiem odpowiedzi na interpelacje dotyczącą zestawienia inwestycji drogowych w latach 2014 – 2017 była podyktowana metodologią podejścia do tego zestawienia przez obecnego dyrektora. Na każdej marcowej sesji Rady Powiatu otrzymywaliśmy sprawozdanie w formie elektronicznej za poprzednie lata z podziałem na środki własne i pozyskane z gmin, budżetu państwa i programów operacyjnych.  

Składanie wniosku w tym momencie to próba destabilizacji Zarządu i paraliżu funkcjonowania powiatu. Jednak to jest to, w czym radni PiS specjalizują się od trzech lat. Zamiast spokojnej, merytorycznej pracy mamy ciągłe uszczypliwości w sprawach  drugorzędnych. Jest rozsądna grupa radnych, która bardziej niż polityczny chaos ceni sobie demokratyczne standardy w samorządzie.

Konstatując:  Klubu Radnych Wspólnie dla Powiatu będzie głosował przeciw odwołaniu starostyZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2018-03-27 09:17 369 Nowy Targ , Rada Powiaty ,Wspólnie dla Powiatu, PiS , Klub radnych, Krzysztof Faber,PZD

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67