userad91
Boks reklamowy

Małopolska ; W Krakowie powstanie Muzeum im. Gen Władysława Andersa

Wojewoda Małopolski oraz Uniwersytet Pedagogiczny będą współdziałać w sprawie utworzenia w Krakowie Muzeum im. Generała Władysława Andersa. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Ćwika,Wojewodę Małopolskiego i Profesora dr hab. Kazimierza Karolczaka,Rektora Uczelni nastąpiło dziś w Krakowie. Inicjatywę objęła patronatem
honorowym Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a zarazem córka Generała.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w Centrum Operacji Lądowych –Dowództwie Komponentu Lądowego im. Gen. Broni Władysława Andersa przy ul. Rakowickiej w Krakowie

Zamysł utworzenia Muzeum wiąże się, jak widnieje w preambule: z potrzebą upamiętnienia ofiar represji i czasów przymusowego wypędzenia obywateli Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej wraz z częściową możliwością ich
wyjścia z niewoli, utworzenia „Armii Andersa”, jej walki z najeźdźcą i tworzenia żołnierskiej emigracji niepodległościowej – jedynego nieskrępowanego po wojnie głosu Wolnej Polski w świecie i kontynuatora ciągłości suwerennej II
Rzeczypospolitej w czasach komunistycznego zniewolenia kraju i likwidacji elit narodowych.

 W Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znajduje się około 300.relacji ludzi (w zapisie audiowizualnym), którzy wyszli wraz z gen. Władysławem Andersem w 1942 z ZSRS. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Dodatkowo, w Centrum znajdują się tysiące dokumentów i fotografii związanych z opisywanym exodusem i jego konsekwencjami.

Materiały zostały zebrane podczas wielokrotnych misji naukowych do Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, RPA, Australii i
Izraela oraz podczas prac w Polsce. Dokumentacja ta, obecnie przechowywana w Forcie Skotniki stanowi podwaliny pod nowe muzeum, które będzie szczególnie ważne dla kształtowania świadomości historycznej kolejnych młodych pokoleń.

Lokalizacja przyszłego muzeum w Krakowie ma doniosłe znaczenie ze względu na liczne grono Sybiraków, które osiedliło się tutaj po wojennej tułaczce, jak również ich potomków, mieszkających dotąd w Krakowie lub odwiedzających tutaj
rodzinne groby.
Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: Biuro Wojewody Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

2017-09-15 13:05 418 Centrum Operacji Lądowych –Dowództwie Komponentu Lądowego im. Gen. Broni Władysława Andersa,Muzeum im . Generała Władysława Andersa, Piotr Ćwik, Małopolska, Kraków, Kazimierz Karolczyk, UP, Anna Maria Anders,KPRM

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67