Boks reklamowy

Kraków: 41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa w obecności ministra Kultury Piotra Glińskiego

2 lipca b.r w Krakowie obrady rozpoczyna Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO . W inauguracji 41 sesji udział zapowiedział m.in wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. W programie wizyty ministra przewidziano szereg spotkań m.in z dyrektorem generalnym UNESCO Irina Bokową. Obrady KŚD UNESCOw Krakowie już teraz uważane są za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w bieżącym roku. Ważne też dla Polski z uwagi na dyskusję nad wpisaniem piętnastego zabytku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uroczyste otwarcie 41 Sesji KŚD UNESCO w Krakowie zaplanowano na 2 lipca. Pzedstawiciele 21 państw świata spotkają się na Wawelu. Obrady według planu trwać będą do 12 lipca i zakończą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Polska jako kraj-członek Komitetu jest gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa i przewodniczy obradom Komitetu. Przewodniczącym 41. sesji jest prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury. W Krakowskiej sesji KŚD UNESCO udział weźmie łącznie ponad 3000 osób. 

Miejscem roboczych obrad będzie  Centrum Kongresowe ICE Kraków. - W jego przestrzeni będą miały miejsce wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.- mówi Maciej Replewicz z Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe m.in:

-Forum Młodych Profesjonalistów - pod hasłem: "Memory: Lost and Recovered 

Heritage". Odbędzie się w dniach 25.06.2017 – 4.07.2017 (w Warszawie i w Krakowie). 

Głównym celem Forum jest porównanie dwóch historycznych centrów największych miast Polski – Warszawy i Krakowa jako przykładów destrukcji i trwania dziedzictwa. Uczestnicy to młodzi eksperci z całego świata, (22-32 lata), zainteresowani tematyką światowego dziedzictwa będą wymieniać dyskutować na następujące tematy: Pamięć i tożsamość, konserwacja i renowacja dziedzictwa, granice rekonstrukcji,  zarządzanie dziedzictwem.

 -Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa- organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO. Odbędzie się w dniach 30.06.2017 – 6.07.2017 (w Krakowie). Gospodarzem jest Prezydent Miasta Krakowa / Miasto Kraków.

Przewidziane dla maksymalnie 100 uczestników, wybranych spośród zarządców i menagerów  miejsc światowego dziedzictwa, dla których zostały przygotowane raporty o stanie zachowania do przedstawienia podczas 41. sesji do decyzji Komitetowi Światowego Dziedzictwa.

-Forum Społeczeństwa Obywatelskiego organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO Odbędzie się 5.07.2017 (w Krakowie). Jest to spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkanie 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa dotyczące

ogólnej polityki i zasad realizacji zapisów Konwencji z 1972 r. W roli obserwatorów,uczestniczą w niej delegacje z ponad 170 Państw-Stron Konwencji światowego dziedzictwa - ze wszystkich kontynentów oraz zarejestrowani przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Przedmiotem spotkania, podobnie jak w ubiegłych latach, będą decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr na Listę światowego dziedzictwa, przegląd i ocena stanu zachowania obiektów na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu oraz dyskusje nad problematyką ochrony światowego dziedzictwa. 

Komitet będzie obradował między innymi nad decyzją o wpisaniu na Listę światowego dziedzictwa kandydatury z Polski: Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach (Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga). 

Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, będzie to 15 obiekt w Polsce na Liście światowego dziedzictwa. (Członkowie polskiej delegacji są wyłączeni z podejmowania decyzji w sprawie polskiego wniosku.)

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 14 obiektów z Polski:

-Stare Miasto w Krakowie
-Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
-Puszcza Białowieska
-Stare Miasto w Warszawie
-Stare Miasto w Zamościu
-Średniowieczny zespół miejski Torunia
-Zamek krzyżacki w Malborku
-Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
-Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
-Drewniane kościoły południowej Małopolski Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa
-Park Mużakowski
-Hala Stulecia we Wrocławiu 
-Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Materiały Parsowe Centrum Informacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-06-28 22:39 367 Piotr Gliński, Maciej replewski, CI, Kraków, Warszawa, UNESCO, 41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, Irina Bokowa

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67