Boks reklamowy

Kraj: 12 zł na godzinę płacy minimalnej z senackim poparciem

Senat RP jednogłośnie przyjął 21 lipca 2016 roku ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Kiedy Sejm ustawę ponownie rozpatrzy i ustawę podpisze prezydent, w myśl zapisów minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 12 zł na godzinę, a po waloryzacji w 2017 roku około 13 zł. Ustawę przyjęto z dwoma porządkującymi poprawkami. Ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, ale niektóre zapisy mają obowiązywać już w dniu ogłoszenia ustawy i od 1 września 2016 roku. 

W myśl ustawy minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł, ale kwota ma być waloryzowana w każdym roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Wiadomo już, że w 2017 roku obowiązywała będzie zgodnie z propozycją rządu kwota wynagrodzenia minimalnego 2 zł brutto i dlatego stawka godzinowa będzie automatycznie zrewaloryzowana do 13 zł brutto. 

Ustawa mówi też, że nie będzie wliczany do wynagrodzenia dodatek za pracę w porze nocnej. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ma obowiązywać  m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma być stosowana we wszystkich umowach, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Wypłata minimalnej stawki godzinowej ma być realizowana co najmniej raz w miesiącu. 

Z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę wyłączone są m.in. rodzinne domy pomocy i umowy cywilnoprawne przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Ustawa nie dotyczy też zleceniobiorców, którzy samodzielnie ustalają miejsce i czas realizacji zadań i ich gaża uzależniona jest od rezultatów.  Nowa ustawa daje większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która teraz może bez uprzedzenia przedsiębiorców  i o każdej porze dnia i nocy, kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia, w tym prawidłowość naliczania stawki godzinowej. Ustalono też nową wysokość kary grzywny nakładanej na przedsiębiorców naruszających zasadę wypłaty minimalnej stawki godzinowej. Kara wynosi od 1000 zł do 30 tys. PLN.

Urszula Starzyk
www.mojserwis.blogspot.com
Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2016-07-23 11:31 552 stawka minimalna

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67