userad91
Boks reklamowy

Burmistrz odpowiada w sprawie problemów mieszkańców ulic: Stawiska, Ustronie Górne, Ustronie i Św. Anna [NASZA INTERWENCJA]

Po Państwa wiadomościach, jakie otrzymaliśmy na nasz adres redakcyjny (redakcja@twoje-podhale.pl) i publikacji artykułów o problemach, z jakimi trudzą się mieszkańcy ulic: Stawiska, Św. Anna, Ustronie oraz Ustronie Górne, sprawę przekazaliśmy dalej. Zwróciliśmy się do nowotarskiego magistratu z prośbą o komentarz. 

Przedstawiamy treść odpowiedzi I zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ, Pana mgr inż. Waldemara Wojtaszka:

„W ul. Stawiska celem odprowadzenia wód odpadowych zlokalizowana jest studia chłonna (brak sieci kanalizacji odpadowej). Problem pojawił się w pierwszych dniach odwilży, kiedy dno studni pozostawało zamarznięte a napływ wód z okolicznych posesji i nieruchomości był duży. Obecnie po kilku ciepłych dniach problemu już nie ma, studnia na bieżąco odbiera wody opadowe.

Odmienna sytuacja występuje na ulicach Ustronie Górne, Ustronie i Św. Anna, gdzie problemem jest odprowadzanie wód opadowych z całego osiedla Dział. Istniejący rów odwadniający zakończony jest rurą kanalizacyjną o niewielkiej średnicy, dlatego w czasie dużych opadów lub gwałtownych roztopów, nadmiar wody spływa cała szerokością wąskiej ulicy Ustronie Górne do ul. Ustronie a następnie ul. Św. Anna. Dodatkowym problemem jest fakt, że rura kanalizacyjna, łącząca rów przy ul. Ustronie Górne z kanalizacją w ul. Św. Anna, umieszczona jest w działce prywatnej, której właściciele nie wyrażają zgody na jej przebudowę z zastosowaniem rur o większej średnicy.

Reasumując, w obu przypadkach ostateczne załatwienie sprawy może nastąpić po wykonaniu na wszystkich tych ulicach w ramach inwestycji miejskich nowej kanalizacji opadowej o odpowiedniej średnicy, odprowadzającej nadmiar wód bezpośrednio do istniejących potoków lub istniejącej kanalizacji. Aby jednak można było przystąpić do realizacji zamierzeń niezbędne jest pozyskanie terenu oraz zabezpieczenie w budżecie Miasta odpowiednich środków.

Należy jednak zaznaczyć, że instalacja odwadniająca drogę, z konstrukcji i przeznaczenia, służy do odprowadzania wód opadowych z drogi i nie należy jej rozumieć jako urządzenie do regulacji stosunków wodnych gruntów przyległych do niej, szczególnie w terenie o dużej powierzchni nachylonej w kierunku drogi."

Z upoważnienia Burmistrza
mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Z-ca Burmistrza

Pisaliśmy o tym tutaj:

>> Nowy Targ: Ul. Stawiska nie do przejścia. Mieszkańcy grzmią [+video]

>> Nowy Targ: Spływająca z Działu woda zalewa domy. Mieszkańcy: "sami sobie z tym nie poradzimy"

 Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-03-09 14:46 824 Nowy Targ, Stawiska, Św. Anna, Ustronie, Ustronie Górne,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67