userad91
Boks reklamowy

Budżet Miasta na rok 2017 budżetem zrównoważonym, chociaż plany budowy Centrum Sportów Zimowych zdaniem radnych opozycji to utopia i niegospodarność.

NOWY TARG. Rada Miasta Nowy Targ na XXXI sesji w dniu 29 grudnia przyjęła projekt budżetu na 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w tej sprawie.

Dochody w budżecie na rok 2017 oszacowano na wysokości ponad 122 mln zł, a wydatki mają wynosić tyle, ile dochody w budżecie.

- W tym roku  mamy budżet zrównoważony - mówił podczas sesji omawiający uchwałę budżetową skarbnik miasta, Łukasz Dłubacz -Kwota dochodów nie jest imponująca, ale czekamy na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej i wówczas kwoty dochodów mogą ulec zmianie. 

Dochody w roku 2017 to przede wszystkim dochody własne z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych. Są wyższe od tych w roku 2016, a to z uwagi na subwencje oświatowe i dotacje celowe m.in na program 500+. Tyle tylko, że takie elementy nie mają wpływu na wzrost kwot przeznaczonych na inwestycje w mieście. 

W wydatkach największe kwoty stanowią wydatki pracownicze samego urzędu oraz instytucji oświatowych i dopłaty do przedszkoli i żłobków. 1,5 mln złotych w roku 2017 z budżetu miejskiego otrzyma Miejski Zakład Komunikacji. 1,6 mln zł otrzymają w roku następnym organizacje pozarządowe. Ponad 400 tys. zł zarezerwowano na projekty dofinansowywane z środków Unii Europejskiej. Rezerwa budżetowa w roku 2017 wynosić będzie 700 tys. zł. Obsłucha długu kosztować będzie prawie 1,3 mln zł.  

W 2017 roku z budżetu miejskiego zostaną zrealizowane m.in: obwodnica wschodniej części miasta od alei 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej (700 tys. zł ), II etap Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr (tu budowa dróg rowerowych: rezerwat Bór na Czerwonem, Polana Szaflarska, Aleja Solidarności, PKP) (1,4 mln zł), modernizacji ma się doczekać ulica Długa (900 tys zł), powstać ma miasteczko ruchu drogowego (500 tys. zł).

Na wykup gruntów pod inwestycje miasto wyda 1,2 mln zł. Na wymianę kotłów grzewczych w mieście przeznaczono 1,7 mln zł  Prawie 1 mln zł przeznaczono na realizację zadań związanych z realizacją zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego, a 500 tys. zł kosztować ma dokumentacja budowy Centrum Sportów Lodowych.

Rozchody i przychody miasta w 2017 roku oszacowano na tej samej wysokości tj. 12,9 mln zł. Koniec roku Miasto Nowy Targ zamyka długiem prawie 42 mln zł to jest mniej o  10 mln zł niż jakieś 2,3 lata temu.Według prognoz dług będzie się zmniejszał w 2018 r. do 40 mln zł , 2019 - 39 mln zł, i tak do roku 2024 dług powinien zostać spłacony.

W pozycjach budżetowych radnych najbardziej interesowały kwoty, jakie przeznaczono na wykup gruntów pod inwestycje, a szczególnie stan wykupu gruntów pod tzw. obwodnice południową, która ma w konsekwencji stworzyć nowe połączenie z Zakopianką. Zdaniem radnego Swałtka miasto od 10 lat wykupuje tam grunty i nadal nie wiadomo ile już owych gruntów kupiło. Jednak na pytanie radnego nie odpowiedziano.

Pieniądze na projekt Centrum Sportów Zimowych to niegospodarność 

Radna Danuta Wojdyła interesowała się Centrum Sportów Zimowych.
- Czy wiadomo gdzie i na jakich gruntach powstanie to CSZ? Jeśli nie wiemy, to wydawanie 500 tys. zł na sam projekt to taka trochę niegospodarność  - mówiła radna. - Czy wiadomo jak długo ważna jest promesa ministerialna gwarantująca środki na Centrum Sportów Zimowych? - pytał z kolei burmistrza Grzegorza Watychę radny Paweł Liszka. 

- Jesteśmy wpisani w wieloletni plan inwestycji o szczególnym znaczeniu - tłumaczył rzecz burmistrz - powinniśmy w 2017 roku CSZ zaprojektować, a  później uzyskać pozwolenia na budowę. I według tego wniosku, który został złożony roboty powinny się zacząć w 2018 roku i potrwać do 2 lat od chwili otrzymania pozwolenia na budowę - odpowiadał radnemu burmistrz Watycha.

Na CSZ nas stać czy nie stać ?

- Szacunkowy koszt budowy CSZ to 130 mln zł, z czego dotacja ministerialna to tylko 30 mln. Stąd jasny wniosek, że my musimy mieć 100 mln na tą konkretna inwestycję w latach 2018-2019. Dodając 15 mln na bardzo potrzebny remont Miejskiego Ośrodka Kultury potrzepujemy 115 mln na kolejne trzy lata. Moje pytanie panie skarbniku, czy nas stać na takie inwestycje w tych latach? Bo nie ma tego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej - nie odpuszczał radny Paweł Liszka.

- Na modernizacje MOK nas stać, a jeśli chodzi o Centrum Sportów Zimowych to ja osobiście uważam, że w głównej mierze powinny to być środki zewnętrzne, prawdopodobnie prywatne - odpowiadał Łukasz Dłubacz. 

- Ale pytanie było takie zamknięte panie Skarbniku: czy nas stać na to czy nie stać - drążył temat radny Liszka (PiS).

- Na sto milionów to nas nie stać - krótko odpowiedział skarbnik.

- Też uważam, że nas nie stać i dlatego ta inwestycja nie jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej - podsumował Liszka - dlatego podzielam zdanie radnej Danuty Wojdyło, że w tym wypadku wydawanie 0,5 mln zł na projekt tylko po to, żeby wylądował na półce nie ma najmniejszego sensu. Po pierwsze nie mamy miejsca i nie mamy montażu finansowego jak wspominał skarbnik. Nas jako Miasto nie stać na to. To po co wyrzucać pieniądze na projekt? - przekonywał Liszka.

Finansowe ryzyko marzenia

- Każdy taki projekt to ryzyko, które ponosimy. Kwota nie jest mała, ale jeśli nie podejmiemy żadnego ryzyka, to pozostaje nam utrzymywać tylko to, co jest i mieć pretensje, że nic się tutaj nie dzieje - mówił Dłubacz - Uważam, że trzeba to zrobić. Są na to szanse - podkreślał Skarbnik zaprzeczając temu, co powiedział kilka minut wcześniej.

- Skoro nie wiemy gdzie chcemy to wybudować, bo nie mamy miejsca, nie prowadziliśmy rozmów i nie mamy partnerów - poważnych partnerów, którzy by zadeklarowali realizacje takiej inwestycji, to jest bezsensownym wydawanie kwoty 0,5 mln zł - upierał się Liszka - w momencie, kiedy będziemy mieć miejsce, kiedy będziemy mieć pisemne deklaracje, że ktoś do takiej inwestycji przystąpi to wtedy możemy wprowadzać takie środki do budżetu miasta.

- Lokalizacja jest jasno wskazana - bronił sprawy burmistrz - Uważam, że tą szanse trzeba wykorzystać. Tak jak już powiedziałem, szansę upatruje w powołaniu spółki, czy w partnerstwie publiczno-prywatnym. Trzeba zrobić wszystko, by to powstało. Taki CSZ byłby tez kołem zamachowym w Nowym Targu, gdzie byłyby miejsca pracy, gdzie odbywałyby się imprezy, obozy sportowe. Trzeba po prostu tą szansę wykorzystać.

Długa dyskusja zakończyła się, jak stare partyjne powiedzenie; mówili co chcieli, przegłosowali co trzeba. Ostatecznie budżet 2017 przyjęto w niezmienionym kształcie.

Urszula Starzyk
mojserwis.blogspot.comZobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2016-12-30 11:33 604 Nowy Targ, Centrum Sportów Zimowych, budżet

Komentarze

~eecutaf

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67