userad89
Boks reklamowy

Biznes: JPK_VAT dla wszystkich mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania fiskusowi danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Wraz z nowym rokiem  mikroprzedsiębiorstwa będą przesyłać skarbówce dane o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT.

JPK_VAT czyli Jednolity Plik Kontrolny _VAT - to zestaw informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Mówi on, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Chodzi tu o dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Ewidencja uwzględnia też informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT. Te wszystkie dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm i służą wygenerowaniu pliku JPK_VAT. Taki zestaw każdy mikroprzedsiębiorca będzie musiał przesłać za poprzedni miesiąc do 25. dnia następnego miesiąca.

 


Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO


Źródło: DGP oprac. Urszula Starzyk fot.MRiF gov.pl

2017-11-06 09:47 380 JPK_VAT, mikroprzedsiębiorstwa , Fiskus,

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67